Operace Taškent XIII 2.-3. 7. 2021

Boje povstalců vs NATO o pozice, které byly značeny vlajkami. Cílem bylo obsadit a co nejdéle udržet příslušný bod v terénu. Po součtu všech bodů, dle obsazenosti vlajek, vyhráli povstalci.