Operace Lizzard XII. 20.-22.8.2021

Pátek

První úkol bylo najít a obsadit bod zájmu a následně udržet od 12 do 15 hod. s tím, že kdo má místo pod kontrolou v 15 hod, tak vyhrál. Místo zájmu se nám spolu s dalšími povstalci podařilo v lese najít a obsadit už okolo 12. hodiny, následovala kruhová obrana ve dvou řadách. Začalo pršet. Okolo 13. hodiny přijelo několik aut s vojáky ISAF a zahájilo útok, který se nám podařilo odrazit s malými ztrátami ve vlastních řadách. Vojáci se stáhli, ošetřili zraněné a doplnili stavy, reorganizovali se a zahájili druhý útok spojený s obchvaty na obou křídlech. Následoval intenzivní boj. Povstalci i vojáci utrpěli značné ztráty. Bod zájmu byl vojáky ISAF dobyt, obsazen a držen až do 15. hodiny. Při této přestřelce byla citelně znát výhoda na straně ISAF, a to ošetřování zraněných vojáků mediky a jejich návrat do hry. Při splnění tohoto úkolu příslušná strana získala munici k ničení vozidel protivníka.
Dalším úkolem, který začínal v 18 hod. a končil ve 21 hod., bylo obsadit a držet vlajku na dně vypuštěného rybníka. Většina povstalců ze všech vesnic v provincii se sešla na smluveném místě a vyrazila najít bod zájmu. Bod zájmu byl nalezen, obsazen a držen. Protože se do cca 20 hod. nic nedělo, polevila obrana a morálka povstalců klesla. Vůbec obrana a rozmístění povstalců byly místy velmi slabé a zkušený protivník toho využil. Okolo 20. hodiny došlo k prvním útokům ISAF, docházelo k velmi intenzivním bojům na druhé straně rybníka, než byla naše malá skupinka. Do našeho hlídaného perimetru se snažil proplížit sniper, který byl snadno odhalen a pak přesnou střelbou eliminován, zanedlouho do našeho prostoru vjela tři terénní vozidla s kulometnou věží, která se nám podařilo vyřadit z boje a střelbou donutit k ústupu. Mezitím boje u vlajky polevovaly, jak prořídly naše povstalecké stavy, tak jsme se ve 20:45 stáhli k vlajce a podpořili její udržení. Podařilo se nám se stáhnout, ale vzhledem k již značně pokročilému šeru a nepřehlednosti boje došlo k rozdělení naší skupinky. Dva se snažili dostat se bezprostředně k vlajce a bránit ji a zbytek zůstal na hrázi rybníka a nasvěcoval a odstřeloval útočící vojáky. Situace u vlajky byla velmi nepřehledná a vypjatá, střílelo se na blízko na všechny strany a dlouhými zb. Tady se nám vymstila mezera v obraně, kdy nám do zad, přes rákos a asi i přes bažinu přešel ISAF sniper a za pomoci nočního vidění a odstřelovačky postupně vystřílel zbylou obranu vlajky. ISAF místo dobil v 20:57 hod. a vyhrál i tuto misi.

Sobota

První úkol byl obsadit a udržet do 10 hod. kopec Doubek, který byl již obsazen ISAF. Vojáci dokázali zlikvidovat vše, co se pod kopcem pohnulo, nicméně se některým povstalcům podařilo připlížit se až těsně pod vrchol, nadosah k vojákům, vzhledem k vzájemné blízkosti (pod 10 m) došlo na pistolovou přestřelku. Tímto chválíme posádku ISAF, co byla v okopu, že k obraně použili pistole. Kopec se nám nepodražilo v časovém termínu získat.
Dalším úkolem byl konvoj. Dostat vojenské bedny z bodu A do bodu B. Na smluveném místě se sešla drtivá většina povstalců a jejich vozidel. Po uspořádání do formace rojnice se vyrazilo vpřed a za podpory aut s kulometnou věží se nám podařilo prostřílet se až téměř do cíle, kde se konvoj zastavil, protože vojáci ISAF kladli tuhý odpor. Nakonec se nám podařilo zlomit poslední odpor a konvoj dojel do cíle, úkol se nám podařilo splnit.
Na začátku akce, kdy se na cyklostezce formovaly povstalecké jednotky, docházelo k vtipným interakcím s civilisty (turisty a cyklisty), kdy jsme jako správní hadrníci škemrali o cigarety nebo se ptali turistů, kudy vede cesta na Kábul.
Křižovatka
Dalším úkolem bylo obsadit vlajku u křižovatky, která se nacházela v lese. Bod zájmu byl už obsazen vojáky ISAF, takže jsme opět dobývali. Vzhledem k dobře zamaskovaným vojákům krytým v zákopech a jámách se nám za velkých ztrát podařilo prorazit vnější obranný perimetr, postupně byla křižovatka obklíčena, smyčka se utahovala, ale v časovém limitu se nám nepodařilo bod zájmu získat. I zde jsme pocítili výhodu protivníka ošetřovat raněné.
Planina (večer 19 – 21 hod)
V Sarkání byl sraz vesničanů z Herátu a Asmaru, odtud se vyrazilo na další bod zájmu, a to byla Planina. Postupovali jsme spolu s dalšími povstalci v rojnici lesem. Došlo k prvním střetům s předsunutými hlídkami vojáků ISAF. V lese se šeřilo. Bohužel mezi povstalci bylo dost kemperů, kteří místo postupu vykecávali a když se náhodou zapojili do boje, tak byli natolik pozadu, zmatení a mimo, že postříleli vlastní lidi v první linii, takže slibný útok přišel o „tahouny“ a veškerý postup se zastavil. Bohužel tento rozšiřující se nešvar jsme zaznamenali poměrně často. Úkol nebyl splněn, i když se povstalci dostali poměrně blízko k bodu zájmu (došlo i na pistole).

Neděle

Posledním úkolem bylo najít 3x vlajku a obsadit ji. Úkol začínal v 9 hod a končil, jako celý Lizzard XII, ve 12 hod. Za pomocí vozidel byli povstalci přepraveni blíže k bodu zájmu. Bohužel vlajky už byly obsazeny vojáky ISAF. Došlo k bojům, ztráty byly na obou stranách, opět byla znát výhoda možnosti ošetřování vojáků ISAF. Postupně intenzita útoku povstalců polevovala, podle toho, jak se naše počty živých snižovaly. Naše skupina padla okolo 10:30 hod. Následoval přesun do vesnice, začalo pršet, balíme a odjíždíme domů.
Lizzard XII se nám líbil, je to už taková srdcová záležitost. Přesto, že povstalci skoro všechny úkoly prohráli, jsme si užili spoustu legrace, vtípků, připomněli si specifický vesnický a povstalecký folklór a poznali nové spolubojovníky.