Operace Lizzard XI 20.–23. 8. 2020

Čtvrtek 20.8.:

Odjezd členů KVH Doomtroopers z HB v počtu 5 bojovníků povstalecké skupiny – Cloši, Sniper, Lulu, Pavel, Mory. Po registraci započala stavba obydlí a technického zázemí v Heratu.

Pátek 21.8.:

Při měření a kontrole předepsaných úsťových rychlostí zbraní nás překvapila neohlášená úprava pořadatele v podmínkách měření pro HPA a plynovek. Nehodnotilo podle Joulů ale m/s což bylo v rozporu se zaslanými instrukcemi pořadatelem na email.
Úkol 1: Opuštěná vesnice. Úkolem bylo nalézt bod zájmu, obsadit a udržet. Pokus přesunout se pěšky z Heratu byl zmařen nepřátelskými jednotkami hlídajícími křižovatku u vesnice. Následovalo stažení a přesun vozidlem na bod výsadku Bravo 3 i s ostatními bojovými uskupeními vesnice Herat. Jednotka se ve formaci „V“ vydala směrem Velký jelení vrch. Po nalezení bodu zájmu byl zaujat obranný perimetr v předsunuté pozici na úpatí vrcholu Jelení vrch. Bod zájmu byl úspěšně držen do stanoveného časového limitu. Celá akce se odehrála bez kontaktu naší jednotky s nepřítelem.
Úkol 2: Poutní místo - obrana. V odpoledních hodinách byl stanoven další úkol. Obrana bodu Poutní místo před útokem jednotek ISAF a vesnice nepřátelských povstalců z Bhakkaru. Po zřízení obranného perimetru bodu Poutní místo se objevila mechanizovaná pěchota ISAF, která zaujala postavení a vyčkávala. Před západem slunce započal nepřátelský útok ze SZ a SV. Za cenu těžkých ztrát ve vlastních řadách (Sniper, Lulu, Mory, Cloši) se dařilo nepříteli způsobovat velké ztráty vozidel a pěchoty. Poslední přeživší Pavel převzal organizaci místa a pod rouškou tmy provedl s ostatními povstalci obchvatný útok z levého křídla. Díky této akci zůstal bod Poutní místo v našem držení. Následoval návrat do vesnice a konec bojových aktivit pro tento den. Bohužel pozdě večer došlo k úrazu Ládi, kdy při pádu do jámy na kraji lesa vedle místa táboření, došlo k natažení vazů pravého hlezna (vyvrtnutý kotník) a dále nebyl schopen bojových činností.

Sobota 22.8.:

K naší jednotce byli přiděleni 3 členové na pozici střelec. Tato skupinka z okolí Karlštejna (zdravíme ???? ) doplňovala naše stavy po celo dobu akce. 

Úkol 3: Bod zájmu 1 a 2 (křižovatka a Baqikhel). Naše jednotka byla přejmenována na Lima 7. Přesun na bod výsadku Bravo 3, dosažení úpatí kopce Velký jelení vrch a vytvoření obranného perimetru. Z důvodu rušení spojení nepřátelskými vysílači, jsme byli nuceni využívat telefon a celá koordinace se tím zpomalila. Po shromáždění sil na úpatí vrchu začal přesun k bodu zájmu - Baqikhel. Po dobu přesunu jsme byli pod palbou odstřelovačů a náš postup byl monitorován nepřátelským dronem. Na tomto bodě jsme dostali informaci přeřazení na jiný úkol. Bylo nutné přesunutí do domovské vesnice, které se naštěstí uskutečnilo vozidly.

Úkol 4: Vyhlídka - obrana. Obrana Vyhlídky (bod Indiana 2) byl důležitý úkol, který měl návaznost na další akce a možnosti využívání spojení. Zúčastnilo se ho celé bojové uskupení vesnice Herat, Bang-hází a Asmar. Naše skupina zaujala obranné postavení na jižní straně Vyhlídky a kryla tak záda spojencům. Brzy přišel masivní útok nepřítele, který zničil veškerou naši obranu. Sniper byl zasažen z bezprostřední blízkosti 3 metrů do obličeje, ostatní členové jednotky byli postupně zneškodněni. Na místo bylo vysláno mnoho posil, ovšem bez kladného efektu na výsledek bitvy. Tento úkol se povstalcům nepodařil splnit. Při tomto úkolu se ztratil Šnek, který po bloudění okolo dalších základen a vesnic našel cestu k Heratu.
Úkol 5: Soutěska Wasta. Na Soutěsku Wasta současně útočila vesnice Herat a Bang-hází, bod zájmu byl po přestřelce s nepřítelem získán a začalo se stavbou obranného perimetru. Naše skupina Lima 7 společně s dalšími zaujala místo na skalní vyvýšenině (bod Bravo 5). Kolaborantský nepřítel z vesnice Bhakkar se objevil na protějším svahu a ostřeloval naše pozice, začal tvrdý boj o pozici, po smrti všech důstojníků se velení ujal Pavel. Bohužel ani tak se nepodařilo ubránit bod zájmu (Soutěska Wasta).
Po této misi nás opustil zraněný Láďa, zážitky nabitý Šnek a Lulu, který řídil auto. Do této chvíle Láďa neplnil bojové úkoly s jednotkou. Staral se o provoz základny, vařil válečníkům kafé v džezvě a prováděl odposlech radioprovozu.
Úkol 6: Noční mise – obrana bodu Bravo 3. Této mise se účastnil pouze Cloši a jeden člen z posilové skupiny (z okolí Karlštejna). Cílem bylo ubránit křižovatku na bodě výsadku od 1:00 do 3:00 ráno (neděle). Přesun na místo proběhl bez problému, byl zaujat obranný perimetr, 4 členové skupiny s nočním viděním hlídkovali v okolí. Nepřítel se neukázal, a tak byl bod úspěšně udržen. Povstalci s nočním viděním se vydali k nepřátelské vesnici, kde mučednicky padli ve výbušných nástrahách a mohli si jít užívat 72 panen.

Neděle 23.8:

Následoval poslední úkol pro naší vesnici Herat, kterého se naše skupina nezúčastnila a vydala domů s ohledem na některé spěchající bojovníky, ve zbylém počtu 4 špinavých a válkou zbídačených povstaleckých veteránů. Pouze naše sousední posilová skupina 3 mužů vyrazila do boje, těm náleží patřičné uznání.